Petra de Weerd-Nederhof benoemd tot decaan Bètawetenschappen

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. ir. Petra de Weerd-Nederhof, hoogleraar Organisatie van Innovatie aan de Universiteit Twente, per 1 februari 2022 benoemd tot decaan van de faculteit Bètawetenschappen. Ze volgt prof. dr. Rob Kusters op die sinds augustus 2021 waarnemend decaan is. Dit meldt de Open Universiteit. 

Opgeleid als technisch bedrijfskundig ingenieur heeft Petra de Weerd-Nederhof wetenschappelijk carrière gemaakt aan de Universiteit Twente. Daar is ze betrokken (geweest) bij vele innovaties, de laatste vijftien jaar in leidinggevende posities. Ze was onder meer opleidingsdirecteur, projectleider van een positionerings- en kwaliteitsverbeteringsprogramma van alle UT-masters, mede-initiatiefnemer en vice-decaan van de Twentse Graduate School. Nu geeft ze onderwijs in de bachelor Advanced Technology, de master Informatica en de (deeltijd)master Risicomanagement.

Promovedie begeleiden 

Haar recente onderzoek richt zich op veerkracht en innovatie - ze verkreeg bijv. NWO-funding in het kader van het programma Duurzame Bedrijfsmodellen en ze begeleidt promovendi op onderwerpen variërend van innovatie-ecosystemen tot blockchain-technologie in de zorg. Daarnaast is ze onder meer lid van de Universiteitsraad van Twente, senior research fellow bij de Defensieacademie en lid van de investeringscommissie van het Waterinnovatiefonds.

Hoog niveau 

De faculteit Bètawetenschappen verzorgt onderwijs en doet onderzoek op drie vakgebieden: Informatica, Informatiekunde en Milieuwetenschappen. Daarnaast draagt de faculteit bij aan de multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s van de Open Universiteit zoals De veilige stad en Learning and innovation in resilient systems. De bachelor- en masteropleidingen van de faculteit zijn van hoog niveau: ze krijgen topwaarderingen in landelijke kwaliteitsonderzoeken zoals de Nationale Studentenenquête.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Open Universiteit, fotograaf Eric Brinkhorst