Krapte op onderwijsarbeidsmarkt minder nijpend dan in andere sectoren

In het onderwijs is de krapte op de arbeidsmarkt een stuk minder nijpend dan in andere sectoren, zoals de zorg en de techniek, zo blijkt uit de Spanningsindicator van het UWV. Wel zijn er binnen de sector nog flinke verschillen in krapte. Dit meldt VOS/ABB. 

Door middel van de Spanningsindicator schetst het UWV een beeld van de vraag en het aanbod van arbeidskrachten in verschillende sectoren. Een spanning van 1 is gemiddeld, tussen de 2 en 4 geeft krapte aan, en boven de 4 wordt gezien als ‘zeer krap’. Als de spanning onder de 1 ligt is het aanbod groter dan de vraag. In het tweede kwartaal van 2020 was er vooral sprake van krapte bij machinemonteurs (8,29), gespecialiseerde verpleegkundigen (7,23) en verpleegkundigen mbo (6,23).

In het onderwijs is de krapte een stuk minder urgent. In het tweede kwartaal was er vooral een tekort aan docenten algemene vakken in het voorgezet onderwijs (2,12). Daar staat tegenover dat bij beroepsgerichte vakken in het voorgezet onderwijs het aanbod aan docenten juist groter was dan de vraag (0,77). In het basisonderwijs was de vraag naar leerkrachten groter dan het aanbod (1,24), maar de vraag naar onderwijsassistenten en leidsters in de kinderopvang was kleiner dan het aanbod (0,50).

Door: Nationale Onderwijsgids