Nieuwe Haagse lerarenpool wil 'binnen 5 minuten' vervanging bieden

Vanaf komend schooljaar is in Den Haag een nieuwe lerarenpool actief, gevuld met mensen die geen onderwijsbevoegdheid hebben, maar wel expert zijn op hun eigen vakgebied. Hiermee hopen de initiatiefnemers rust te brengen voor schooldirecteuren. "Als een directeur om 7.00 uur een ziektemelding krijgt van een leerkracht, moet hij om 7.05 uur al de verzekering hebben dat er iemand uit de lerarenpool beschikbaar is." Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

De nieuwe lerarenpool is een initiatief van Klassewerk, een project van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag. Het is bedoeld om de scholen in Den Haag meer zekerheid te bieden als het gaat om het onverwacht opvullen van gaten door ziekmeldingen van leraren. Als een directeur om 7.00 uur een ziektemelding krijgt van een leerkracht, moet hij om 7.05 uur al de verzekering hebben dat er iemand uit de lerarenpool beschikbaar is, zegt John Swildens van Klassewerk.
 
Het gaat hierbij om mensen die geen lesbevoegdheid hebben, zoals kunstenaars, technici en mensen uit de cultuursector. Die waren juist in deze coronatijd makkelijk te vinden, volgens Swildens, omdat veel van hen door de coronacrisis met minder inkomsten kampen. “Aangezien mensen uit bijvoorbeeld de culturele sector toch vaak al affiniteit hebben met groepen kinderen en educatie, zullen zij prima in staat zijn deze lessen te verzorgen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids