'Onderwijspersoneel uit risicogroepen moet toch naar school', CNV is boos

Nu de leerlingen in het voortgezet onderwijs volgende week weer naar school gaan, ontvangt CNV Onderwijs "tientallen signalen" dat personeel uit de risicogroepen voor het coronavirus ook naar school moet komen. CNV Onderwijs-voorzitter Jan de Vries is daar boos over.

"De RIVM-richtlijnen zijn duidelijk. Dat personeelsleden uit de risicogroepen toch naar school zouden moeten komen, is onbegrijpelijk en onverantwoord. Zij kunnen zelf beslissen om thuis te blijven", stelt hij.

De Vries verwacht ook begrip voor personeelsleden die niet in een risicogroep vallen maar zich toch onveilig voelen. Ook vindt hij dat scholen en medezeggenschapsraden zouden moeten nagaan of het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen misschien helpt om zorgen te verminderen.

Er zijn volgens de bond bij de achterban "veel twijfels" over de haalbaarheid van de 1,5 meternorm en de naleving van de hygiënevoorschriften. "Vooral het leerlingengedrag wordt als een onvoorspelbare factor gezien."

Door: ANP