Normal_werktijd_tijd_horloge_werk

De actiegroep WOinActie gaat aangifte doen bij de Arbeidsinspectie. Ze zijn van mening dat hun personeel werkzaamheden onvoldoende kan verrichten door de hoge werkdruk. Meer dan tweehonderd medewerkers die vaak moeten overwerken hebben inmiddels een aangifteformulier ingevuld. Dit meldt het AD.

Tijd tekort voor leraren

De universitair medewerkers pleiten voor betere werkomstandigheden. Het aantal studenten neemt toe, maar er is geen sprake van extra mankracht. Daardoor wordt de werkdruk steeds groter, en komen leraren tijd tekort. Het nakijken van scripties is hier een voorbeeld van: vaak kost dit te veel tijd. Studenten krijgen niet altijd goed onderwijs, stelt de actiegroep. 
 

Meer geld voor universiteiten

De wetenschappelijk docenten en hoogleraren vragen met WOinActie om meer geld voor universiteiten. Ze hopen dit voor elkaar te krijgen door de vele aangifteformulieren over het overwerken in te leveren bij de Arbeidsinspectie. Tot 20 december worden deze formulieren verzameld. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids