Logo_samenwerking34

Op dinsdagmiddag 10 september 2019 organiseert het ministerie van onderwijs een bijeenkomst over bevoegdheden in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. In deze vervolgsessie wordt samen met leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet gemaakt hoe bevoegdheden in het pro-vso eruit zouden moeten zien. Dit meldt Steunpunt Passend Onderwijs.

Het ministerie van onderwijs werkt samen met de VO-raad, vakorganisaties en lerarenopleiding aan een verkenning hoe de regelgeving rond bevoegdheden en lerarenopleidingen ingericht zou moeten worden. Na de eerste brainstormbijeenkomsten zal dit op 10 september concreet gemaakt worden op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen), de doorlopende leerlijnen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben. 
 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 september van 13.00 tot 18.00 uur in vergadercentrum de Eenhoorn in Amersfoort en is bedoeld voor leraren, schoolleiders en lerarenopleiders. Aanmelden kan door een mail te sturen naar VO_Bevoegdheden@minocw.nl, onder vermelding van naam, school en/of hoger onderwijsinstelling en functie. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids