Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

De PO-Raad heeft een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen en antwoorden over studenten die versneld voor de klas staan. Voor sommige studenten aan de pabo is dit sinds enige tijd een optie. Hiermee wordt gepoogd het lerarentekort tegen te gaan. Dit meldt de PO-Raad.

Tripartiete scholings- en begeleidingsovereenkomst


Het traject is bedoeld voor studenten aan de pabo die al een hbo of universitaire studie hebben afgerond. De voorwaarde hierbij is dat de student wel de benodigde mijlpalen heeft afgerond en de opleiding volgt aan een pabo die de optie aanbiedt om versneld voor de klas te kunnen staan. Ook moet de student een schoolbestuur vinden dat bereid is om de student een aanstelling te geven. Het schoolbestuur, de student en de lerarenopleiding moeten een tripartiete scholings- en begeleidingsovereenkomst sluiten van maximaal twee jaar. Het is de taak van de student de opleiding binnen deze tijd af te ronden.
 

Mijlpalen


De student moet daarnaast aan enkele mijlpalen voldoen voordat hij aan voor de klas mag staan. Dit houdt in dat de opleidingsonderdelen en stage(s) laten zien dat de student ‘bersoepstakenbekwaam’ is. Tevens moet de rekentoets wiscat-pabo succesvol afgerond zijn.
 

Zij-instromers


Het verschil met de route voor zij-instromers van de pabo is dat zij-instromers vanuit een ander beroep of sector de opleiding volgen. Door een afgeronde opleiding op hbo of universitair niveau kunnen zij een geschiktheidsonderzoek doen en een leer-werktraject volgen. Op deze manier kunnen zij een onderwijsbevoegdheid halen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids