Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs

34 procent van de verpleegkundigen, leraren en ambtenaren is gelukkig in hun werk. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar TNS onder zowel burgers als werkenden in de overheid, het onderwijs en de zorg. Dit is overigens niet in lijn met de perceptie van het eigen werk: mensen die werken in deze sectoren beoordelen hun eigen werkgeluk steevast hoog (7,5). Dit meldt Driessen.

Waar mensen die werken in de publieke sector aangeven gelukkig te zijn in hun werk, denkt de samenleving hier anders over. Ook werkenden in de publieke sector (bestuur, directie, management, HRM en overige medewerkers) denken slechts in beperkte mate dat hun collega’s gelukkig zijn in hun werk. Opvallend is dat de overheid hoger scoort dan onderwijs en zorg & welzijn. 
 
Voor werknemers in de publieke sector blijkt vooral de inhoudelijke aantrekkelijkheid van het werk en contacten met de leidinggevenden van belang zijn voor hun werkgeluk, gevolgd door contacten met collega’s, werk-privébalans, werkstress en doorgroeimogelijkheden. Andere domeinen – waaronder inkomen – zijn minder van belang voor het werkgeluk. 
 
Over het belang van werkgeluk is minder verdeeldheid. De overgrote meerderheid van alle respondenten is ervan overtuigd dat werkgelukkige medewerkers in de publieke sector beter presteren. Dit is in lijn met wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat gelukkige mensen beter presteren op hun werk, met name in beroepen waarin creativiteit en sociabiliteit vereist zijn. 
 
De maatschappij vindt vooral dat het werk binnen zorg & welzijn bijdraagt aan het geluk in onze samenleving. Maar ook het onderwijs scoort hoog. Slechts een klein percentage is ervan overtuigd dat het werk in de overheid bijdraagt aan het geluk in de maatschappij. Mensen die zelf werken in de publieke sector zijn meer overtuigd van de bijdrage van hun werk aan het geluk in onze samenleving. Maar ook daar geldt, de bijdrage van de overheid aan ons geluk wordt minder herkend dan bij onderwijs en zorg & welzijn.
 
Dit artikel is gebaseerd op een representatief landelijk onderzoek onder 956 respondenten, bestaande uit bestuur, directie, management, HRM, medewerkers en burgers, uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van Driessen. Onderzoeksinstituut EHERO (onderdeel EUR) heeft aanvullend literatuuronderzoek gedaan.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids