Normal_rss_entry-139195

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Belangrijkste afspraak in het akkoord is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Ook krijgen leraren krijgen in twee stappen een loonsverhoging van 4,5 procent. Dit meldt de VO-raad.

Daarnaast ontvangen de leraren nog een eenmalige uitkering van 1 procent. Vanaf 1 augustus 2019 wordt er in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Leraren(teams) en schoolleiding maken met elkaar een plan over hoe de lestaak anders te organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt.

Het is nodig dat de lestaak van leraren kleiner wordt om de kwaliteit van het onderwijs vast te houden en te verbeteren. De onderhandelaars benadrukken dat de gemaakte afspraak een eerste stap is. “Wij vinden dat het aantal lesuren van 25 naar 20 uur zou moeten. Daar zijn we nog lang niet, hoe graag we dat ook willen,”, zegt Henrik de Moel namens de vakbonden, FNV- overheid, CNV-onderwijs,  FvOv en AOb. Onderhandelaar Olaf Peek van de VO-Raad zegt: “Er is echt meer geld nodig voor ontwikkeltijd voor leraren. Dat is nodig om kwaliteit te behouden en te verbeteren. We blijven ons samen met de bonden inzetten om het kabinet ervan te overtuigen dat een extra investering noodzakelijk is .”
 
Voor het ondersteunend personeel is afgesproken dat het komend jaar extra aandacht wordt besteed aan het loopbaanbeleid en de vermindering van werkdruk. Ook wordt het budget voor scholing gelijk getrokken met het onderwijzend personeel. Voor beide groepen is er straks een budget van 600 euro per jaar.
 
In de cao wordt opgenomen dat ook aan de team- en afdelingsleiders in schaal 12 een bindingstoelage wordt toegekend. De hoogte van deze bindingstoelage is dezelfde als die van de leraar.
 
Voor onbevoegde leraren is een afwijking van de ketenbepaling afgesproken, waardoor er voor de duur van maximaal vier jaar tijdelijke dienstverbanden mogelijk zijn.
 
Het onderhandelaarsakkoord wordt binnenkort ter stemming voorgelegd aan de achterbannen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids