Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs

Er werken vier keer zoveel leraren door na hun pensioen als twee jaar geleden. Oorzaak is waarschijnlijk dat scholen kampen met een lerarentekort en hun leerkrachten vragen nog wat langer te blijven werken. Dit meldt Trouw.

1201 leerkrachten in het basisonderwijs en 1164 docenten in het voortgezet onderwijs werkten in 2016 door na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ter vergelijking: in 2014 waren er nog slechts respectievelijk 341 en 164 leraren die doorwerkten na hun pensioen. Het aantal werknemers dat met pensioen gaat, ligt in die jaren redelijk stabiel rond de negenduizend, blijkt uit CBS-cijfers.
 
Zowel de VO-raad als de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) denken dat het lerarentekort een grote rol speelt in de sterke toename van  pensionado’s voor de klas. Leerkrachten die met pensioen gaan worden door de school in dienst gehouden of opnieuw ingehuurd. Ook denkt de AVS dat het algemene denken over het pensioen veranderd is. Werknemers maken nu vaker individuele keuzes hierin, zoals langer doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Leraren kunnen hierbij kiezen voor een deeltijdpensioen. Dan gaan ze bijvoorbeeld van een fulltimebaan naar een aanstelling voor een of twee dagen.
 
Ook via uitzendbureaus, als zzp’ers of als vrijwilliger, worden oudere leraren geworven. Dan zijn ze vaak goedkoper voor scholen, omdat er geen premies betaald hoeven te worden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids