Normal_rss_entry-93905

Basisschoolleraren verdienen gemiddeld 20 procent minder dan hun collega's in het voortgezet onderwijs. De leraren komen daarom in actie en beginnen dinsdag een uur later met lesgeven. Onderwijsorganisaties de Algemene Onderwijsbond (AOb), de PO-raad en PO in Actie eisen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor betere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Het verschil in beloning tussen primair en voortgezet onderwijs bedraagt bij het startsalaris al 7 procent. In de loop van de carrière wordt het verschil alleen maar groter. Het maximum-maandsalaris in het basisonderwijs is ruim 3800 euro bruto, in het voortgezet onderwijs is dat ruim 4600 euro. Overigens zijn er verschillen in beloning voor 'gewone' basisschoolleraren en voor hen die werkzaam zijn in het speciaal primair onderwijs. De laatste groep verdient meer.

Vergeleken met het buitenland doet Nederland het niet eens zo slecht. Het maximumsalaris voor onderwijzend personeel in het basisonderwijs in de EU is gemiddeld 34.126 euro, in Nederland is dat ruim 40.000 euro, blijkt uit cijfers van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

In Luxemburg worden onderwijzers het best betaald. Het maximumsalaris daar bedraagt op jaarbasis maar liefst 84.560 euro. Slowakije springt er negatief uit met een maximum-jaarsalaris van 10.375 euro.

Nederland telde vorig jaar 6347 basisscholen, tegen 6430 het jaar daarvoor. Die scholen hebben ongeveer 135.000 personeelsleden in dienst, waarvan ruim 69.000 onderwijskrachten. Gemiddeld telde een school 225 leerlingen, aldus cijfers van het ministerie van onderwijs. De gemiddelde klassengrootte op basisscholen is circa 24 leerlingen. Maar de laatste jaren is het aantal klassen met ver boven de dertig kinderen explosief gestegen.

Onderzoeksbureau Centerdata heeft uitgezocht dat de komende jaren er een tekort aan leraren in het basisonderwijs ontstaat. Steeds minder jongeren hebben interesse in een baan voor de klas. In in 2006 telde het aantal afgestudeerden aan de pabo's nog boven de 7000 per jaar, nu ligt dat aantal onder de 4000. Tegelijk treedt het effect van vergrijzing op.

Aan de andere kant verwacht Centerdata dat het aantal leerlingen in het basisonderwijs tot 2020 terugloopt. Alleen in de grote steden wordt groei voorzien, zoals in Amsterdam met 10 procent. Maar in de Achterhoek wordt een krimp met 17 procent voorzien in 2020.

Door: ANP