Normal_dekker__sander_dekker__staatssecretaris_onderwijs

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs bezoekt samen met leraren en onderwijsbestuurders op 29 en 30 september de regio British Columbia in Canada in het kader van onderwijs2032. Het onderwijs in deze regio behoort tot het beste van de wereld. Dat meldt het Ministerie van Onderwijs.

Leraren hebben in British Columbia een belangrijke rol bij het samenstellen en bij de tijd houden van het onderwijscurriculum. De delegatie bezoekt verschillende scholen om te leren hoe leraren ook in Nederland optimaal betrokken worden bij het ontwerp van het onderwijscurriculum.

Er is al een verdiepingsfase gestart van Onderwijs 2032 waarbij met leraren over het advies wordt gesproken. Ook wordt door een breed samengestelde regiegroep in kaart gebracht hoe haalbaar en toepasbaar onderdelen van het advies in de praktijk zijn en wat daar voor nodig is. De Onderwijscoöperatie en de regiegroep rapporteren in november van dit jaar aan Dekker.

Toch pleiten veel docenten voor meer tijd en ruimte om te werken aan vernieuwing. Volgens de docenten is dat wat het onderwijs nu nodig heeft in plaats van nog meer opgelegd beleid van bovenaf. Dat schrijven 22 docenten uit het primair en voortgezet onderwijs in een online brandbrief en opiniestuk in Trouw. Inmiddels hebben ruim 1400 docenten hun steun betuigd aan het initiatief door de verklaring te onderschrijven.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids