Normal_marc_dullaert_kinderombudsman

Ouders van 'hyperactieve' kinderen voelen steeds vaker druk vanuit school om hun kind te laten testen op ADHD. Scholen stellen soms dat de kinderen medicijnen moeten gaan gebruiken. Doen ze dat niet, dan moeten ze van school. Dat blijkt uit een uitzending van De Monitor, meldt Radio1. 

Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert moeten scholen zich hier niet mee bemoeien en gaat dit ver buiten hun boekje. Hij denkt dat de bemoeienis van scholen komt door de hoge werkdruk die leraren ervaren. “Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is voor een leerkracht om meerdere drukke kinderen in de klassen te hebben. Maar de school mag niet op de stoel van een arts of een psychiater gaan zitten.”

Scholen dringen aan op het gebruik van medicatie, zoals Ritalin. Dullaert noemt dat “laakbaar”en “zeer ernstig”. “We weten dat 130.000 kinderen tegenwoordig Ritalin gebruiken. Dat aantal is de laatste jaren verviervoudigd. En eigenlijk weten we niet wat Ritalin met kinderen doet. Dus we moeten het probleem bij de wortel aanpakken en niet aan symptoombestrijding doen.”

De Kinderombudsman roept ouders op om klachten in te dienen bij het instituut als zij druk vanuit school ervaren. Daarnaast gaat hij in gesprek met de Onderwijsinspectie om te kijken of het huidige systeem van passend onderwijs wel goed functioneert. 

© Nationale Onderwijsgids