Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Minister Jet Bussemaker van het ministerie van Onderwijs wil dat per 1 juli 2016 alle mbo-scholen verplicht worden om lessen burgerschap te verzorgen. Leerlingen moeten eenduidig les krijgen in kritisch en verantwoordelijk denken. Dit meldt NOS.

Bussemaker vindt het belangrijk dat leerlingen weten hoe ze moeten omgaan met conflicterende meningen. “Ze moeten beseffen hoe belangrijk het is om elkaar te respecteren. Burgerschap moet een vaste plek krijgen in het lesprogramma." Docent Anouk van Butselaar, die het vak burgerschap op een mbo-school in Den Bosch geeft, ziet dat leerlingen de laatste jaren steeds sneller en heftiger oordelen. Dat baart haar zorgen.   
 
Op sommige mbo's behoren de lessen burgerschap al tot het vaste vakkenpakket, maar scholen worden vrijgelaten in de manier waarop ze het vak handvatten geven. De nieuwe wet moet daarom zorgen voor een eenduidig vak in kritisch en verantwoord denken dat op alle mbo-scholen hetzelfde is.
 
© Nationale Onderwijsgids