Normal_leraar34

77 procent van de Nederlanders is bereid meer te betalen als er meer hoogopgeleide leraren komen, terwijl 65 procent van de Nederlanders voorstander is van hogere lerarensalarissen. Dit blijkt uit het onderzoek Namens Nederland waar in totaal ruim 100.000 mensen aan hebben meegewerkt. De mensen willlen een beter Nederland: beter onderwijs, meer veiligheid, betere zorg, een betere leefomgeving en meer koopkracht. Dat meldt Namens Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat er zeer grote meerderheden bestaan voor concrete maatregelen op het thema onderwijs. Zo is men zeer bereid te investeren in leraren. Wel wordt dan van de leraren verwacht dat ze meer aandacht schenken aan zwakkere leerlingen (85 procent) en beter presterende leerlingen (59 procent). Daarnaast vindt 51 procent van de ondervraagden dat leraren naar prestatie zouden moeten worden beloond. Ook is 60 procent bereid te betalen voor langere schooldagen, gratis voorschools onderwijs voor alle kinderen (55 procent) en kleinere klassen (79 procent).

Verder blijkt dat Nederlanders die werkzaam zijn in het onderwijs nauwelijks van mening verschillen met de overige Nederlanders. Zo blijken Nederlanders die in het onderwijs werkzaam zijn iets vaker bereid te zijn meer te betalen voor kleinere klassen (86 procent tegenover 79 procent) en voor meer aandacht voor betere leerlingen (70 procent tegenover 59 procent). Wel kiezen de onderwijzers veel minder vaak voor langere schooldagen (33 procent tegenover 60 procent). 

© Nationale Onderwijsgids