Normal_leraar_docent25

Het hebben van een leraar met een mastergraad leidt niet tot hogere toetsresultaten van studenten op het hbo. Dit is de conclusies die Marga Bron, docente bij de Hogeschool van Amsterdam, in haar masterscriptie trekt. Het beleid van minister Bussemaker richt zich echter juist op het speerpunt dat meer hbo-docenten een master graad verkrijgen. Dit meldt de Metro. 

Bron nam 37 docenten en 1800 studenten van de Human Resource Management-studie op de HvA onder de loep tijdens haar onderzoek. Ze keek of er een verband bestond tussen de studentenprestaties en het wel of niet bezitten van een mastergraad van de docent. In de scripte schrijft Bron dat er een correlatie lijkt te zijn, maar dit komt volgens de docente omdat de betere leerlingen vaker bij de hoger opgeleide leraren in de klas worden geplaatst. Omdat de studenten beter scoren lijkt het vervolgens alsof de docent gezorgd heeft voor betere toetsresultaten. Voor het onderzoek werden alle eerstejaars vorig jaar daarom willekeurig over de groepen verdeeld. De cijfers die de eerstejaars haalden, laten zien dat het hebben van een docent met een mastergraad niet leidt tot hogere toetsscores van de studenten.
 
De uitkomsten van Brons onderzoek corresponderen met de resultaten van onderzoeken die in onder meer de Verenigde Staten en Finland uit zijn gevoerd. "Ook daar is geen overtuigend bewijs gevonden voor het positieve effect van master-docenten", aldus Bron in het rapport. 
 
Naar aanleiding van deze studieresultaten kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij het streven van minister Bussemaker om over twee jaar minstens 80 procent leraren met een mastergraad te hebben in het hoger onderwijs. Het ministerie van Onderwijsinspectie, Cultuur en Wetenschap laat in een reactie weten dat de inzet op meer masters in het onderwijs gebaseerd is op onderzoeken van de onderwijsinspectie en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
 
© Nationale Onderwijsgids