Normal_hulp_vraag_vragen_uitleg
De Algemene Rekenkamer zoekt enkele leraren die een vragenlijst willen testen. De Rekenkamer start na de zomervakantie een onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een vragenlijst en de organisatie wil testen of deze voldoet. Dit meldt de Algemene Rekenkamer. 
 
De Rekenkamer wil door middel van het onderzoek uitvinden of de hedendaagse schoolgebouwen bij het onderwijs van tegenwoordig passen. Tijdens het onderzoek wordt onder meer aan leraren gevraagd wat zij vinden van het schoolgebouw waar ze dagelijks in werken. Voordat de vragenlijst uitgezet wordt, wil de Rekenkamer deze testen. Daarom vragen ze nu of er enkele leraren zijn die hen willen helpen met het verbeten van de vragenlijst. Ze willen weten of de vragen juist geformuleerd zijn, of de juiste dingen gevraagd worden en of er misschien iets vergeten wordt. De vragenlijst bestaat uit 11 vragen en is hier te vinden. 
 
© Nationale Onderwijsgids