Onlinelesprogramma 3FM Serious Request

DEN HAAG - Je eigen uitwerpselen analyseren. Geen alledaagse bezigheid. Toch deden woensdag meer dan honderd basisschoolleerlingen dit in toilethokjes op het schoolplein van De KinderCampus in Hilversum. Dj Gerard Ekdom van Radio 3FM hield daarbij een oogje in het zeil. Dat meldt Kennisnet.nl.

De 'poepanalyse' vormde de ludieke aftrap van een onlinelesprogramma dat NTR:SchoolTV en Kennisnet hebben ontwikkeld in het kader van de actie 3FM Serious Request (18-24 december).

Met het online aangeboden lesmateriaal, waarmee wordt gefocust op de kracht van onlinemedia, wil Kennisnet leerkrachten tonen dat zij met ICT actueel onderwijs kunnen bieden dat goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Het lesprogramma is ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8. Met dit lespakket leren basisschoolleerlingen veel over hygiëne en de mogelijke gevolgen van diarree. Daarnaast worden zij uitgedaagd zelf oplossingen te verzinnen voor deze stille ramp (dit jaar het thema van 3FM Serious Request).

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres