brein werkboek de haan basisonderwijs

FRANEKER - Bij De Haan Coaching verschijnt komende maand het werkboek Gebruik je Brein. Arbeidsdeskundige, coach en trainer Maaike de Haan schreef een praktisch, laagdrempelig en uitdagend werkboek voor leerlingen en leerkrachten.

Hoe kan een leerkracht leren leuker en effectiever maken? Door de kennis van het Brein te benutten. Kennis die onvermoede mogelijkheden biedt, maar waarvan professionals in het onderwijs nog steeds onvoldoende de vruchten plukken. Volgens auteur Maaike de Haan een gemiste kans, zeker in deze tijd van opbrengstgericht en passend onderwijs.

Actuele kennis van de werking van het Brein kan een grote impact hebben op de manier van lesgeven. Het werkboek Gebruik je Brein bevat achtergrondinformatie over het Brein en aansprekende, laagdrempelige opdrachten voor leerlingen en leerkrachten. Daarmee zetten leerkrachten in hun dagelijkse onderwijspraktijk het Brein daadwerkelijk in werking.

De Haan: “Als arbeidsdeskundige die regelmatig onderzoek doet naar de Wajong, en ook als coach van kinderen, is het mij opgevallen dat veel professionals in hun werk sterk leunen op standaarden en protocollen. Zij kampen met een vaste mindset. Ze gebruiken hun hersenen onvoldoende. Dat terwijl het Brein en kennis daarvan hen en hun leerlingen zoveel kan opleveren."

Gebruik je Brein biedt leerkrachten de kans om leerlingen beter te motiveren, te laten leren en te begrijpen. Dankzij een eendaagse training van De Haan Coaching kunnen leerkrachten dit werkboek optimaal toepassen in de onderwijspraktijk.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres