fries basisonderwijs vergoeding friesland

LEEUWARDEN - Basisscholen die het vak Fries aanbieden, ontvangen daarvoor dit schooljaar 6,15 euro per leerling. Een lichte stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toen basisscholen voor iedere leerling een vergoeding van 5,77 euro ontvingen. Daarover bericht de website van de provincie Fryslân.

Nieuw is dat de vergoeding van het Rijk nu ook geldt voor leerlingen van de groep 1 en 2 in het basisonderwijs. Eerder ging de regeling in vanaf groep 3. De provincie Fryslân zorgt voor de verdeling van het van het Rijk ontvangen geld.

De verhoging is tussen het Rijk en de provincie afgesproken in de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur. Minister Ronald Plasterk bezocht op 22 april het Provinciehuis in Leeuwarden om deze afspraak te ondertekenen.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres