Geld, Lerarenbeurs, subsidie

DEN HAAG - Invalkrachten, zoals ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs en leraren die geen vast contract hebben, maar zich wel graag verder willen ontwikkelen, hebben ook recht op de Lerarenbeurs. Dat staat te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Minister Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben hiervoor een bedrag van ruim 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op die manier willen ze meer leerkrachten de gelegenheid geven zich verder te ontwikkelen en te specialiseren via een bachelor- of masteropleiding.

Met het plan willen de bewindslieden de algehele kwaliteit van het onderwijs vergroten, maar ook de arbeidsmogelijkheden in deze sector verruimen en het lerarenvak aantrekkelijker maken voor nieuwe studenten.

Al ruim 33.000 leraren uit het basis-, voortgezet, speciaal, bve- en hoger beroepsonderwijs hebben inmiddels een Lerarenbeurs toegekend gekregen. Met het extra geld, dat is bedoeld voor het voortgezet en hoger beroepsonderwijs, moeten circa 2.300 extra beurzen mogelijk worden gemaakt. De beurzen bestaan uit een maximale vergoeding van 7.000 euro voor collegegeld en 700 euro voor reiskosten.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem