Normal_full-length-photo-of-students-walking-along-the-un-2024-05-14-00-11-59-utc

De Radboud Universiteit reorganiseert het postacademisch onderwijs. De Radboud Academy zal ophouden te bestaan, terwijl de vier bestaande centra voor postacademisch onderwijs nauwer gaan samenwerken. Interim-directeur Pim van Zanen benadrukt dat dit geen reorganisatie is, maar een kleine organisatiewijziging. Dit meldt het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit, VOX.

In november 2023 werd bekend dat de Radboud Academy, het nascholingsprogramma van de universiteit, 20 procent moest bezuinigen en het historische Huize Heyendael moest verlaten. Vertrekkende medewerkers werden niet vervangen. Pim van Zanen, directeur Marketing & Communicatie, kreeg als interim-directeur de opdracht om een toekomstplan voor de Radboud Academy te ontwikkelen. Dit plan is nu afgerond.

Concreet betekent dit dat de Radboud Academy ophoudt te bestaan als aparte entiteit. De cursussen worden ondergebracht bij een van de vier bestaande centra voor postacademisch onderwijs: het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, Radboud In’to Languages en de Radboud Management Academy. Hoewel de Radboud Academy al samenwerkte met deze centra, had het ook een eigen aanbod. Door de integratie wordt de coördinatie van cursussen efficiënter en beter geborgd.

Organisatorische veranderingen

De zeven overgebleven medewerkers van de Radboud Academy worden overgeplaatst naar andere afdelingen, zoals Marketing & Communicatie, Academic Affairs en het For the Curious-programma. Volgens Van Zanen is er geen sprake van een reorganisatie, maar eerder van een integratie van de Radboud Academy in de bredere organisatie. De enige bezuiniging bestaat uit het niet vervangen van vertrekkende medewerkers, waardoor de omvang van het team kleiner is geworden.

Uitdagingen en toekomstperspectief

Drie van de vier centra voor postacademisch onderwijs presteren goed. De Radboud Management Academy heeft echter moeite om financieel zelfstandig te blijven, mede doordat de opleiding bedrijfskunde dit jaar niet van start ging. Van Zanen geeft aan dat de Radboud Management Academy zich heroriënteert om in de toekomst zelfbedruipend te worden.

Het college van bestuur heeft groen licht gegeven voor het toekomstplan, wat benadrukt dat Leven Lang Ontwikkelen een belangrijk doel blijft voor de universiteit. Van Zanen kijkt vooruit en overweegt een universiteitsbreed aanbod voor Leven Lang Ontwikkelen, waarbij ook andere faculteiten betrokken kunnen worden. Dit zou extra inkomsten voor de universiteit kunnen genereren.

Onderwijs voor ouderen

Na de opheffing van de cursusorganisatie Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) in 2020, was de belofte dat deze doelgroep bij de Radboud Academy terecht zou kunnen. Dit is gerealiseerd via het For the Curious-programma, dat nu wordt voortgezet. Dit programma biedt cursussen over onder andere artificiële intelligentie en duurzaamheid, gericht op een breed publiek van alle leeftijden. Het programma biedt wetenschappers ook de mogelijkheid om hun onderzoeksresultaten breder te delen en meer aan outreach te doen.