Twentse onderwijsinstellingen ontvangen subsidie voor scholing in energietransitie

Een subsidie van 2 miljoen euro voor scholing van werknemers in de energietransitie in Twente is toegekend aan een samenwerkingsverband van hogeschool Saxion, ROC van Twente en Universiteit Twente en partners, door het Groeifonds LLO-Katalysator. Dat meldt hogeschool Saxion.

De Twentse partners bundelen hun krachten om een leven lang ontwikkelen vorm te geven rondom de grote uitdagingen op het gebied van de energietransitie. Samen gaan ze aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van een integraal pakket van scholingsoplossingen die direct op de werkvloer kunnen worden toegepast.  

Green en digital skills 

Zoals overal in het land, brengt de energietransitie ook in Twente veel uitdagingen met zich mee. Er is een vergrote vraag naar voldoende goed geschoolde arbeidskrachten met zogenaamde ‘green en digital skills’. En niet alleen de professionals, maar ook werkstromen moeten digitaler worden ingericht. Door deze samenwerking kunnen we komen tot maatwerkoplossingen en –scholing, door het samenbrengen van kennis van de werkvloer, de wetenschappelijke kennis van de UT en het onderwijs en onderzoek bij ROC en Saxion.  

Maatwerkoplossingen en -scholing 

"De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Daarom is het van groot belang dat wij als onderwijsinstellingen nu samen met onze partners in de markt maatwerkoplossingen en -scholing kunnen ontwikkelen. Zo bereiden we Twente voor op de toekomst en leveren we een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid in de regio."

Door: Nationale Onderwijsgids