'Het STAP-budget onterecht gezien als kostenpost waarin je kan snijden'

Ontwikkeling is essentieel voor iedereen die mee wil blijven doen op de arbeidsmarkt. Daar heb je tijd en geld voor nodig, wat niet iedereen heeft of krijgt. Het STAP-budget voorzag hierin, maar wordt nu alweer geschrapt: een stap terug. Dat meldt de Goldschmeding Foundation. 

We zijn het erover eens dat het belangrijk is dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Niet alleen voor de mensen zelf. Het is noodzakelijk voor een goed lopende economie. Jezelf ontwikkelen is echter niet voor iedereen mogelijk.

Mogelijkheid om te ontwikkelen 

Het STAP-budget was een nieuwe regeling, waarmee onder andere mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de mogelijkheid kregen zich te ontwikkelen. Het was een succes dat het beschikbare budget ruimschoots oversteeg, zoals blijkt uit de enorme vraag. En - nog belangrijker - het waren niet alleen hbo-/wo-opgeleiden, die eerder ook wel van andere regelingen gebruik maakten, maar ook veel mensen met een mbo-opleiding.

Aanscherpen en verbeteren 

Blijkbaar werden er ook discutabele cursussen (aromatherapie, cryptovaluta) mee betaald. Uitwassen moeten natuurlijk voorkomen worden. Maar in plaats van het aanscherpen en verbeteren van een potentieel zeer succesvol instrument, wordt de hele regeling afgeschaft. Kabinet, heroverweeg deze stap achteruit alstublieft. En zie het budget voor een leven lang ontwikkeling niet als een kostenpost waarop bezuinigd kan worden, maar als investering in mensen en onze economie.

Door: Nationale Onderwijsgids