Vragenuur bij Erasmus+ voor subsidieaanvraag volwasseneneducatie

Denk je erover om bij Erasmus+ een subsidieaanvraag te doen voor volwasseneneducatie en heb je hier nog vragen over? Dan ben je maandag 16 januari van harte welkom tijdens het online vragenuur. Dat meldt Tel mee met Taal. 

Het programma Erasmus+ helpt onder andere de kwaliteit van onderwijs en training te verbeteren met internationale samenwerkingsprojecten. Daarmee levert het programma een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. De volwasseneneducatie is een van de sectoren waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. 

Educatie 

Erasmus+ volwasseneneducatie is voor organisaties die werken met of voor lerende (jong)volwassenen, waarbij het leren gericht is op de bevordering van inclusie of toeleiding naar de arbeidsmarkt. De educatie kan zowel formeel, non-formeel en informeel zijn. Organisaties die zich bijvoorbeeld bezighouden met taalleren, laaggeletterdheid of basisvaardigheden in het algemeen én die hun kennis en aanpak willen versterken in een internationale context, kunnen een subsidieaanvraag doen.

Het vragenuur vindt plaats via Teams op maandag 16 januari 2023 tussen 15.00 en 16.00 uur.

Door: Nationale Onderwijsgids