'Voor de zwemveiligheid van het kind zijn ook ouders verantwoordelijk'

Shiva de Winter: "De Zeeuwse reddingsbrigade maakt zich zorgen over het toenemend aantal kinderen dat niet verder komt dan zwemdiploma A. Volgens de reddingsbrigade is het niveau van het A-diploma behaald in een zwembad niet toereikend voor het zwemmen in open zee. Om het in de zee langer uit te houden heb je minimaal diploma C nodig en voldoende oefening na het behalen van het diploma." Dat meldt ANP Expert Support 

De Winter: "In 1998 is het zwemdiploma-systeem op de schop gegaan met als doel dat het C-diploma meer onderdeel zou uitmaken van het totaalpakket. Doel was de ouders de kinderen het Zwem-ABC te laten behalen. Hierdoor zijn de eisen van het oude A- en B-diploma deels verdeeld over het nieuwe ABC-diploma. Het resultaat was minder positief. Ouders bleven in hun achterhoofd houden dat zij na het behalen van het A-en B-diploma prima konden zwemmen. 

Prijs en noodzaak 

De vele miljoenen die er in promotie en herontwikkeling van het diplomasysteem zijn gestoken hebben alleen maar geleid tot meer vragen en onzekerheid bij ouders. Daarnaast wordt er nu ook naar prijs en noodzaak gekeken. 

Zwemveiligheid 

Het kabinet zou er goed aan doen hun huidige aanpak en subsidieverstrekking te heroverwegen. Nieuwe wetgeving en het onbewust aansturen op een monopoliesituatie draagt niet bij aan de zwemveiligheid. Het is van groot belang dat er onderzoek plaats gaat vinden over wat nu echt zwemveiligheid is en wat er nu echt daadwerkelijk nodig is om het aantal verdrinkingen terug te dringen. 

Ouders moeten beseffen dat zwemveiligheid niet alleen in de handen van de zwemscholen en de lifeguard ligt. De verantwoordelijkheid van het kind op zwemles laten gaan, brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee om de zwemvaardigheid op peil te houden. 

Oefenen 

Dus na het behalen van de zwemdiploma’s moet er geoefend blijven worden. Ook dit moet door het kabinet meegenomen worden in het onderzoek. Alleen dan zal er gewerkt kunnen worden aan bewustwording en kan er, samen met de ouders, gezamenlijk gewerkt kunnen worden aan zwemveiligheid."

Door: Nationale Onderwijsgids