Grootste afname verdrinkingen onder jonge kinderen sinds jaren 50

Sinds 1950 is het aantal accidentele verdrinkingen fors gedaald, vooral onder kinderen jonger dan 10 jaar. Sinds de jaren 80 is de daling van het aantal accidentele verdrinkingen minder sterk. De afgelopen decennia was het aantal accidentele verdrinkingen het hoogst onder mensen van 60 jaar en ouder. Voor zowel migranten als hun kinderen ligt het aantal verdrinkingen naar verhouding hoger dan voor mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat geldt vooral voor degenen met een niet-Europese achtergrond. Dit meldt het CBS. 

 

Onder niet-Europese migranten jonger dan 20 jaar, was het risico op verdrinking 9 tot 10 keer groter dan onder jongeren die in Nederland zijn geboren. Maar ook bij kinderen van niet-Europese migranten jonger dan 10 jaar, die zelf in Nederland zijn geboren maar hun ouders niet, is het verdrinkingsrisico groter dan onder kinderen met een Nederlandse herkomst. Vergeleken met leeftijdgenoten van Nederlandse herkomst is vooral bij 20-plussers met een niet-Europese herkomst het risico op verdrinking groter, maar dat verschil is wel kleiner dan bij jongeren.

80 inwoners verdronken

In 2021 zijn 80 inwoners van Nederland verdronken in open water, of in of om het huis. Dat waren er 27 minder dan een jaar eerder. 

De 80 inwoners zijn omgekomen door accidentele verdrinkingen. In de afgelopen tien jaar vond 73 procent van dit soort verdrinkingen plaats in open water: een sloot, rivier, kanaal, gracht, recreatieplas, meer, vijver of in de zee. 21 procent van de verdrinkingen gebeurde in en om het huis.

Schoolzwemmen

Steeds minder scholen bieden schoolzwemmen aan. Op dit moment kunnen kinderen via 26 procent van de scholen leren zwemmen Toch blijkt dat slechts een klein deel van de kinderen geen zwemdiploma heeft. 

In 2018 trok de Nederlandse reddingsbrigade hierover aan de bel. De zwemvaardigheid zou steeds verder afnemen onder kinderen en volwassenen. Als het aan de reddingsbrigade komt schoolzwemmen daarom weer terug.

Door: Nationale Onderwijsgids