Voor 3.500 Haagse inburgeraars hulp bij keuze van inburgeringsonderwijs

Door het Haags taalconvenant krijgen 3.500 inburgeraars hulp bij de keuze van hun inburgeringonderwijs. Tien taalaanbieders inburgering en wethouder Arjen Kapteijns (Sociale Zaken en Werk) ondertekenden het Haags convenant inburgering & taal. Voor asielstatushouders die onder de nieuwe Wet inburgering vallen is dit geregeld. Zij krijgen hun inburgeringsonderwijs via de gemeente aangeboden. Voor de ruim 3.500 asielstatushouders onder de Wet inburgering 2013 en gezinsmigranten onder de Wet inburgering 2021 geldt dit niet. Zij blijven zelf hun inburgeringsonderwijs inkopen. Dat meldt de gemeente Den Haag. 

Door het convenant kan de gemeente deze inburgeraars goed adviseren om een keuze te maken voor een passende aanbieder die kwalitatief goed inburgeringsonderwijs levert. Daarnaast stimuleert het convenant ook de onderlinge samenwerking.

Warm welkom 

"Het is voor inburgeraars belangrijk om het gevoel te hebben erbij te horen en mee te kunnen doen. Persoonlijke begeleiding en een warm welkom is ontzettend belangrijk als je als inburgeraar onderdeel wil uitmaken van de Nederlandse samenleving", zegt wethouder Arjen Kapteijns.

Taalaanbieders kunnen door het Haagse convenant beter onderling samenwerken, doordat zij inzicht hebben in elkaars expertise.

Goede onderlinge samenwerking 

Peter Wortelboer van TaalTafels legt uit: "We staan op een belangrijk punt om het inburgeringsonderwijs in het belang van gezinsmigranten en inburgeraars onder oudere wetgeving goed te organiseren. Daarin moeten we goede onderlinge samenwerking realiseren met alle betrokken partijen. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen."

Taalschool 

Ook Fatima Gourari, casemanager inburgering bij de gemeente Den Haag, onderschrijft het belang van de samenwerking: "Het is fijn dat we vanuit de gemeente goed kunnen adviseren welke taalschool het meest geschikt is voor de inburgeraar. Op het moment dat zij een taalschool kiezen, gaan ze daar zelfstandig aan de slag. Daar kan ik nu gerust op zijn, ze krijgen daar kwalitatief goed en passend onderwijs. Wij houden vinger aan de pols door de inburgeraars te spreken tijdens de voortgangsgesprekken."

Door: Nationale Onderwijsgids