Hoe organiseer je het beste kinderopvang en onderwijs binnen één organisatie?

Onder leden van VOS/ABB blijken vragen te leven over het goed organiseren van onderwijs en opvang binnen één organisatie. VOS/ABB organiseert daarom in september twee themabijeenkomsten over dit onderwerp. Dit meldt VOS/ABB.

De themabijeenkomsten, die online zijn te volgen, zullen vooral gaan over bedrijfsvoering en zijn in de eerste plaats bedoeld voor deelnemers van de kennisnetwerken Financiën.
 
Op donderdag 9 september van 14.00 tot 16.00 uur zullen Dick-Charles Blok (financiën en beheer) en Jeanine Dusée (beleidsmedewerker IKC) namens Stichting Wolderwijs de bijeenkomst verzorgen. Op dinsdag 14 september van 10.00 tot 12.00 uur zullen Guido Visser (controller) namens Plateau Integrale Kindcentra en Susan van der Linden (controller) namens Wijzer opvang & onderwijs hun kennis overbrengen. Op beide data is de agenda gelijk, maar worden de verhalen verteld vanuit verschillende perspectieven.
 
Deelname is gratis voor deelnemers van de kennisnetwerken Financiën en overige leden van VOS/ABB. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl met daarin naam, functie en de organisatie waarvoor de deelnemer werkzaam is.
 
Door: Nationale Onderwijsgids