Nieuw boek belicht belang van onderzoekend vermogen voor hbo-studenten

Vandaag wordt een nieuw boek gelanceerd voor hbo-studenten getiteld: Onderzoekend vermogen in de praktijk. De vier auteurs geven zelf les in het hoger onderwijs en kaarten met het boek het belang van onderzoekend vermogen voor hbo-studenten aan. Dit meldt Concept uitgeefgroep.

Onderzoekend vermogen is voor (aankomend) hbo-professionals van cruciaal belang om hun beroepsopleiding succesvol af te ronden en te kunnen functioneren als wendbare professional. Dit begrip wordt echter door verschillende experts anders uitgelegd en dat zorgt voor verwarring. 'Onderzoekend vermogen in de praktijk' biedt houvast omtrent dit begrip.
 
Het boek geeft voor het eerst een compleet overzicht van het begrip ‘onderzoekend vermogen’. Hierbij staan drie componenten centraal: 
1. Start met het goed verdiepen in de vraag of het probleem; 
2. Vervolgens kritisch bestuderen wat anderen hebben gevonden; 
3. Daarna, indien relevant en nodig, zelf onderzoek doen. 
 
Deze drie centrale componenten worden in het boek met elkaar verbonden. Hiermee wordt duidelijkheid geschept in het toepassen van onderzoekend vermogen om tot beroepsproducten te komen, zowel tijdens een opleiding als in de beroepspraktijk. Het boek bevat veel concrete voorbeelden vanuit verschillende beroepsdomeinen, waardoor het boek bruikbaar is voor allerlei studies. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids