Normal_rss_entry-210206

De FNV is kritisch over het Nederlandse Klimaatakkoord. De grootste vakbond van het land vindt dat in de plannen nog te weinig aandacht is voor belangrijke kwesties als omscholing en werkgelegenheid. Zo is volgens de bond nog onduidelijk hoe de overheid en het bedrijfsleven ervoor gaan zorgen dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten als Nederland de komende jaren een steeds duurzamer economie moet krijgen.

Om- en bijscholing

"Voor mensen die door de energietransitie hun werk kwijt raken is het onduidelijk op welke middelen ze een beroep kunnen doen", stelt de FNV. Vicevoorzitter Kitty Jong vraagt zich af hoe betrouwbaar de overheid is. "Kunnen onze leden die door toedoen van de overheid hun werk kwijtraken op diezelfde overheid rekenen voor om- en bijscholing en begeleiding naar ander werk?"

Energietransitite

De bond is ook kritisch over de verdeling van de lusten en lasten van de energietransitie. "Energie-armoede moet effectief bestreden worden."

Uitstoot CO2 en andere broeikasgassen

De FNV is het wel eens met de doelstellingen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te verminderen. In een brief aan voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad laat de bond weten betrokken te willen blijven bij de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord.

Door: ANP