Logo_museum__cultuur__kunst

Nijmegen heeft een levendig cultureel klimaat. Maar het kan altijd beter. Daarom wil de gemeente samen met de culturele organisaties er de komende jaren voor zorgen dat meer mensen (kunnen) deelnemen aan culturele activiteiten. Tegelijk komt er meer ruimte voor topcultuur, voor nieuw talent en voor culturele diversiteit. Dit meldt gemeente Nijmegen.

Kunst en cultuur maken een aantrekkelijke stad. Het zorgt voor ontwikkeling, creativiteit en draagt bij aan het geluk van mensen. De afgelopen jaren hebben de gemeente en de culturele instellingen ingezet op openheid en samenwerking. Dat heeft gewerkt. Partijen binnen de culturele sector weten elkaar beter te vinden en de bezoekersaantallen stijgen. Maar er worden ook kansen gemist.
 
In 2019 keek bureau Blueyard op verzoek van de gemeente naar ‘de staat van cultuur’ in Nijmegen. Er ontbreekt een goede doorstroom naar de top en er worden kansen gemist. Zo kan cultuur meer van betekenis zijn voor de ontwikkeling van Nijmegen. Daarvoor zijn verbindingen nodig tussen cultuur met het ruimtelijke, economische en sociale domein en de opgaven die de stad daarin heeft.
 

Cultuur in het onderwijs

Voor de gemeente aanleiding om het beleid bij te sturen. De gemeente wil bijdragen aan een aantrekkelijke stad en ruimte voor experiment en innovatie. Bijvoorbeeld door in te zetten op cultuur in het onderwijs. Er wordt bekeken of het onderwijs of cultuureducatie in alle scholen kan worden gegeven zodat kinderen er vroeg mee in aanraking komen. Aan de  culturele sector wordt gevraagd in te zetten op een brede cultuurparticipatie en te gaan voor artistieke kwaliteit en een divers publiek. 
 
De cultuurvisie beschrijft de koers. Na vaststelling hiervan door de gemeenteraad wordt gewerkt aan de uitvoering. Een van de uitwerkingen is een vernieuwing van het subsidiehuis. Deze  krijgt in 2021 zijn definitieve vorm.  De subsidies moeten aantoonbaar bijdragen aan de ambities uit de cultuurvisie.
 
De raad beslist na de zomer over de cultuurvisie 2020.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids