Normal_school__klas__docent

Veel leren en veel weten over onderwijs en lesgeven leidt niet automatisch tot beter lesgeven en tot een basis die op orde is. Johan Spitteler, de auteur van het nieuwe leiderschapsboek De basis op orde, stelt scholen in staat flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden. Dát, en dus niet allerlei papieren (kwaliteits)plannen, is het fundament waarmee een school haar onderwijskwaliteit– onder alle omstandigheden – zichtbaar maakt. Dit boek is voor iedere onderwijsprofessional een leidraad om te bouwen aan een basis die op orde is. Dit meldt Onderwijs Maak Je Samen.

Een school die de basis op orde heeft, zoekt haar eigen weg en vertelt haar eigen verhaal. Dat verhaal laat zien hoezeer scholen en leraren de praktijk van het lesgeven, het pedagogisch en didactisch handelen hebben afgestemd. Ze weten wat werkt doordat zij dat samen ervaren. En ze doen wat werkt met beredeneerde vanzelfsprekendheid. Ze hebben zelf de regie, ze bouwen en werken aan een stevig en duurzaam kwaliteitsfundament.
 
De basis op orde laat zien en ervaren hoeveel meer ruimte scholen hebben om vorm te geven aan hun fundament dan soms wordt verondersteld. Ook de inspectie zegt niet dat complexiteit nodig is om aan haar eisen te voldoen. Het gaat erom op elk moment van de dag zichtbaar te maken wat de school belangrijk vindt.
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids