Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Om werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt starten vier Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen), UWV, de gemeente SittardGeleen namens de drie WSP’s en de Provincie samen een experiment. Dit meldt OTIB.

Het experiment wil intersectorale mobiliteit en inzetbaarheid van arbeidskrachten, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden binnen diverse sectoren ondersteunen en bevorderen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat werknemers nu werkzaam in een bepaalde branche makkelijker kunnen switchen naar ander werk in een andere branche. Ook kunnen werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden vanuit een bepaalde sector makkelijker begeleid worden naar een baan in een voor hen nieuwe sector. Een baan die wellicht meer past bij hun competenties.
 
Gedeputeerde Joost van den Akker: “De arbeidsmarkt vraag om een nieuwe benadering. Dit experiment waar alle partijen samenwerken past daar perfect in. Kansen creëren door ook naar andere sectoren te kijken helpt niet alleen arbeidskrachten die een nieuwe uitdaging zoeken. Het helpt ook werkgevers om mensen nog meer te motiveren. Zowel werkgevers als ook werknemers zullen hun leven lang moeten blijven leren. En dat kan met dit experiment prima. Mijn verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.”
 
Het onderwijs levert de komende jaren te weinig instroom van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Dit gegeven in combinatie met ontgroening en vergrijzing maakt dat vacatures nu en in de toekomst lastig in te vullen kunnen zijn. Door openstaande vacatures goed af te stemmen met werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden, in combinatie met begeleiding en scholing op maat, kan voor een passende match gezorgd worden. Daarnaast zal er extra aandacht worden gegeven aan medewerkers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Ook hiervoor zal een passende begeleiding en scholing beschikbaar zijn.
 
Door: Nationale Onderwijsgids