Normal_gereedschap_techniek

Maandag 20 mei 2019 vindt de Jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact 2020 plaats in Eindhoven. Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal tijdens de Jaarconferentie ingaan op de uitvoering van het Techniekpact en de nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact bekend maken. Projecten vanuit het organiserende landsdeel Zuidoost presenteren aan de deelnemers hun best practices voor uitvoering van acties op de thema’s Instroom, Opleiden en Behoud van TechTalent. Tevens worden op maandag 20 mei de nieuwe onderwijs- en arbeidsmarktcijfers van de Techniekpact Monitor bekend gemaakt. Dit meldt Techniekpact.

Tijdens de afsluiting van de jaarconferentie wordt de gezamenlijke aanpak Zuid-Nederland met regio’s Brainport Network, FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen OOM, A&O en OTIB voor Leven Lang Ontwikkelen gelanceerd.
 

Programma Jaarconferentie Techniekpact 

13.30 – 14.30 uur Plenaire opening met onder andere staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat), over: 
 
  • de stand van zaken van het Techniekpact en nieuwe acties; 
  • leven lang ontwikkelen; 
  • ondernemerschap en goed werkgeverschap; 
  • de uitdaging van het technisch vmbo; 
  • hybride docenten.
 
14.30 – 16.30 uur TechTracks , via tracks ontdekken de deelnemers op interactieve wijze 
 
projecten uit de regio: van Talent Attraction tot de school van de toekomst en Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), hotspots Brainport Industries Campus en inspirerende Techtalks door werkgevers en experts. Met onder meer een bijdrage van Aukje Kuypers (CEO van Kuijpers en zakenvrouw van het jaar 2018) over de arbeidsmarkt en de energietransitie. 
 
16.30 – 17.00 uur Plenaire afsluiting met onder andere Ton Wilthagen (landsdeeltrekker Techniekpact Zuidoost / Brainport Network), Nienke Meijer (Fontys Hogescholen), werkgever en zij-instromer techniek. Over: 
 
  • beleid Leven Lang Ontwikkelen; 
  • regionale aanpak en samenwerking; 
  • lancering aanpak Techniekcoalitie en regio's. 
 
De jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact wordt dit jaar georganiseerd door het landsdeel Zuidoost, te weten alle partners in Zuidoost-Nederland verenigd in Brainport Network . Voorafgaand aan de conferentie vindt op de Brainport Industries Campus de officiële opening van de Dutch Technology Week plaats.
 
Door: Nationale Onderwijsgids