Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Van 15 april tot 15 mei 2019 maken ruim 175.000 leerlingen uit groep 8 de eindtoets. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap doet een oproep om mee te doen aan een peiling over de eindtoets in groep 8. De peiling is online en duurt maximaal vijf minuten. Dit meldt het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Om goed schooladvies te geven, is het van belang dat het professionele oordeel van de leerkracht en de objectieve eindtoets elkaar zo goed mogelijk aanvullen.
 
Er worden drie opties aangegeven in de peiling:
 
  • Volledig handhaven van de huidige regelgeving
  • Grotendeels handhaven van de huidige regelgeving, maar met wijziging van de termijnen
  • Eindtoets komt voorafgaand aan het schooladvies
U kunt hier meedoen met de peiling.
 
Door: Nationale Onderwijsgids