Normal_kinderboerderij__geit__dagbesteding

Leden van het Koninklijk Huis hebben op vrijdag 15 maart deelgenomen aan NLdoet. Dit is de grootste landelijke vrijwilligersactie die jaarlijks georganiseerd wordt door het Oranje Fonds. Zo hielp Koning Willem-Alexander mee bij speciale kinderboerderij De Veenweide in Soest. Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prins Bernhard en Prinses Annette hielpen mee met het sorteren en schoonmaken van muziekinstrumenten bij Stichting Instrumentendepot Leerorkest in Huizen. Dit meldt Rijksvoorlichtingsdienst.

Tijdens NLdoet, dat dit jaar op 15 en 16 maart plaatsvond, zetten honderdduizenden Nederlanders zich belangeloos in voor anderen. In heel het land werden ruim 8.000 activiteiten georganiseerd waarbij iedereen kan aansluiten. Op deze manier kunnen mensen op een laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk en ervaren hoe leuk het is om iets voor een ander te doen.
 

Dierenverzorging met gebarentaal

Koning Willem-Alexander ging naar Kinderboerderij De Veenweide in Soest. Dit is meer dan een gewone kinderboerderij. Het is een plek waar mensen terecht kunnen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo wordt er dagbesteding voor mensen met een beperking of dementie aangeboden en is er dierenverzorging met gebarentaal voor dove kinderen. Ook kunnen ouders met een taalachterstand een taalstage volgen en zo de Nederlandse taal leren.
 

Muziek maken is voor ieder kind

Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prins Bernhard en Prinses Annette hielpen mee met het sorteren en schoonmaken van muziekinstrumenten bij het magazijn van Stichting Instrumentendepot Leerorkest in Huizen. Stichting Instrumentendepot Leerorkest zorgt ervoor dat ieder kind in Nederland de kans krijgt een instrument te leren bespelen. Zij geven instrumenten in bruikleen, zodat de aanschaf van een duur instrument geen obstakel hoeft te vormen. Tijdens de NLdoet-activiteit in Huizen zijn gedoneerde instrumenten opgeknapt en gereedgemaakt, zodat kinderen ze kunnen leren bespelen.
 
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en niemand er alleen voor hoeft te staan. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.
 
Door: Nationale Onderwijsgids