Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Woensdag 10 april 2019 vindt het congres De Staat van het Onderwijs 2019 plaats. Op deze dag worden de bevindingen uit de publicatie De Staat van het Onderwijs gepubliceerd en gaan de aanwezigen hierover met elkaar in gesprek. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

De Staat van het Onderwijs 2019 wordt uitgereikt aan de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap. Daarnaast is er een programma met interactieve workshops en andere sessies. Hierin kunnen de aanwezigen in dialoog gaan over de bevindingen uit De Staat van het Onderwijs. 
 
Het congres is bedoeld voor leraren, leerlingen, schoolleiders, schoolbestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen zonder commercieel oogmerk.
 
Verschillende organisaties in het onderwijs grijpen het congres aan op hun eigen 'staat van ...' te publiceren. Zo was er vorig jaar onder andere een Staat van de Schoolleider, de Ouder, de Leraar en de Samenwerkingsverbanden.
 
Inschrijven voor het congres kan via deze link, tot 3 april 2019 of eerder als het maximale aantal deelnemers is bereikt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids