Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Vandaag, in de Week van de Alfabetisering, ondertekenen 23 nieuwe partijen, zoals BurgerKing, HVO Querido en de Sociale Verzekeringsbank, het Amsterdams Taalakkoord. Zij gaan zich inzetten om laaggeletterdheid aan te pakken. In Amsterdam wonen zo’n 150.000 mensen die moeite hebben met taal. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Omdat zoveel Amsterdammers laaggeletterd zijn, krijgen bedrijven en organisaties altijd te maken met mensen die moeite hebben met taal: als werknemer, patiënt of klant. Deze mensen kunnen niet goed lezen, schrijven, rekenen of met computers omgaan. En daarnaast verandert de samenleving steeds sneller. Amsterdammers met een taalachterstand  kunnen daardoor moeilijk meekomen met alle ontwikkelingen in deze tijd.
 
Door het  ondertekenen van het Amsterdams Taalakkoord spreken bedrijven en uitvoerende organisaties af dit probleem aan te pakken. Medewerkers die moeite hebben met taal krijgen hulp, er wordt meer bewustwording over het probleem gecreëerd en er wordt gekeken of communicatie-uitingen binnen het bedrijf duidelijk en helder zijn.
 
Binnen nog geen jaar hebben al bijna 50 organisaties, waaronder de grote woningbouwcorporaties, zich bij het netwerk van het Taalakkoord aangesloten. De eerste ondertekenaars hebben al verschillende stappen gezet. Zo zijn veel werkgevers (CSU, VEBEGO, ASITO, OLVG, VUmc en Cordaan) actief bezig met het scholen van werknemers of met het toegankelijk maken van hun communicatie-uitingen (Humanitas, OLVG en GVB).
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids