Normal_kinderen_internet_ict_computers_digitaal_kleuters

Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens gaan vervangen. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) organiseert daarom op dinsdagmiddag 30 januari 2018 een voorlichtingsbijeenkomst over privacy en de nieuwe wet AVG voor directeuren/bestuurders van eenpitters. Dit meldt AVS.

Onder de Avg wordt de bescherming van persoonsgegevens van kinderen nog belangrijker. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen aan privacy. Zo moeten scholen niet alleen de regels voor toestemming en beveiliging naleven, maar dat ook kunnen aantonen. In de voorlichtingsbijeenkomst laat professional Martijn Faber vanuit verschillende invalshoeken zien wat de nieuwe wet betekent voor scholen.
 
De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 januari van 14.00 uur tot en met 16.00 uur in Utrecht. Kosten voor deelname bedragen 50 euro. De bijeenkomst is met name bedoeld voor  directeuren/bestuurders van eenpitters in het primair en voortgezet onderwijs. Andere geïnteresseerde schoolleiders kunnen dit kenbaar maken. Aanmelden kan via deze link.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids