Normal_computer_laptop_zorgen_administratie

Het systeem van inburgering deugt niet. Sommige examenonderdelen zijn te moeilijk en inburgeraars hebben geen inzage in hun fouten. Ook worden inburgeraars te weinig voorbereid op de samenleving. Dit meldt Trouw. 

Dat zeggen taalscholen, docenten Nederlands als tweede taal (NT2) en de beroepsvereniging NT2 in een rondgang van Trouw. De inburgering is te theoretisch geworden zeggen ze. De opdrachten worden veelal achter de computer uitgevoerd in plaats van in situaties in de samenleving zoals dat een aantal jaren geleden nog het geval was. Hierdoor zijn veel inburgeraars minder assertief, mondeling minder vaardig en minder voorbereid op meedoen in de maatschappij dan voorheen.
 
Vooral het leesexamen zorgt voor problemen. De meeste inburgeraars zakken bij de eerste poging voor het examen. Doordat ze niet mogen inzien wat ze fout hebben gedaan, zakken sommige inburgeraars wel tien keer voor het leesexamen. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid erkende de problemen, maar greep veel te laat in. 
 
De docenten vinden dat het inburgeringssysteem niet deugt en vinden dat inburgeraars daar de dupe van worden. Vandaag bleek uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat één op de drie inburgeringsplichtigen die in 2013 zijn begonnen met de inburgeringscursus nog niet is geslaagd voor het examen. 1500 van hen hebben daarom een boete gekregen. Het gaat om maximaal 1250 euro.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids