Normal_vluchtelingen__kinderen__asiel__asielkinderen

Samen met andere organisaties neemt EP-Nuffic initiatieven om bij te dragen aan een goede integratie van vluchtelingen in het Nederlandse onderwijs, van basisschool tot universiteit. De organisaties hebben acht initiatieven opgesteld, zoals gratis diplomawaardering en subsidies voor basis- en voortgezet onderwijs. Dat meldt EP-Nuffic.

Het eerste initiatief 'Pathfinder' voor vluchtelingen, moet een einde maken aan de wirwar aan regelingen en papierwerk die de ze tegenkomen op hun weg naar het mbo en het hoger onderwijs. De Pathfinder voor vluchtelingenstudenten leidt hen op een overzichtelijke manier langs alle informatie. Andere initiatieven zijn gratis diploma- en opleidingswaardering en een toolkit voor toelating van vluchtelingen zonder diploma's. Universiteiten en hogescholen kunnen met behulp van deze toolkit ook zelf bekijken of er een alternatieve toelatingsroute mogelijk is voor deze groep vluchtelingen.

Verder is er de nieuwe Online Course Credential Evaluation en zijn er subsidiemogelijkheden voor basis- en en middelbare scholen die met vluchtelingen en nieuwkomers te maken krijgen. Twee voorbeelden daarvan zijn Erasmus+ en Vios. Ook zijn er cursussen over interculturele competenties en wereldburgerschap. Tot slot is er ook hulp voor vluchtelingen buiten Europa, zoals het HOPES-programma. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids