Logo_logo_download

Leerlingen die prettig met elkaar omgaan, zich kunnen inleven in de ander, niemand buitensluiten of pesten, stevig in hun schoenen staan, het heeft allemaal te maken met sociaal-emotioneel leren. De prangende vraag van veel scholen is hoe ze hier meer aan kunnen doen. Onderwijsvakbeurs NOT biedt een breed scala aan presentaties van deskundigen op het gebied van sociaal emotioneel welbevinden, de basis voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat meldt NOT.

Welbevinden gaat over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hoe gaat een kind om met emoties van zichzelf en van anderen? Hoe is het gesteld met het zelfvertrouwen? Is het kind gemakkelijk in staat vriendschappen te sluiten? Kan het kind zelfstandig verstandige beslissingen nemen en uitdagende situaties effectief oplossen? Scholen die gericht aandacht besteden aan deze vaardigheden, zien dat leerlingen op sociaal-emotioneel én op cognitief gebied vooruit gaan.

Jeroen Lammers, onderzoeker bij het Trimbos Instituut, is projectleider van 'De gezonde school en psychisch welbevinden'. Tijdens de NOT verzorgt Lammers samen met expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos een viertal presentaties over sociaal-emotioneel leren. Ook maken het Trimbos Instituut en Pharos deel uit van het 'Gezonde School Paviljoen'. "Ons doel is dat scholen een bewuste, weloverwogen keuze kunnen maken", zegt Lammers: "Dat zullen we ook doen tijdens onze NOT-presentaties. We informeren scholen over de instrumenten die er zijn, wat ze kosten en waarvoor en hoe je ze kunt inzetten. Elke school bepaalt natuurlijk zelf welk instrument het beste past en waar de school het meeste uit kan halen."

Ook Jeroen van den Berg van Stichting Leraren met Lef verzorgt tijdens de NOT een aantal workshops over sociaal-emotioneel leren. "Het is heel belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen om aan hun sociaal-emotionele competenties te werken", zegt Van den Berg. "In mijn ogen speelt hier ook mee dat je kinderen loslaat en de autonomie geeft om zichzelf te ontplooien." Leraren met Lef biedt een twaalftal workshops tijdens de NOT. Twee daarvan hebben betrekking op het oefenen met sociaal-emotionele competenties.

NOT is de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De beurs wordt van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 januari gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook de Nationale Onderwijsgids is uiteraard aanwezig op de NOT. We zien u graag bij stand 08.C069 in hal 8!

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids