Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

Het kabinet heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Het Rijk stelt ruim 500 miljoen beschikbaar. Dit meldt Rijksoverheid.

De beste garantie op meedoen is om zo snel mogelijk te beginnen met taal en werk, aldus het kabinet. Daarom is afgesproken dat vergunninghouders in een zo vroeg mogelijk stadium gescreend worden op scholing- en arbeidskansen. En wordt er vervolgens gekeken in welke gemeente ze het beste geplaatst kunnen worden.

Om te stimuleren dat vergunninghouders zo snel mogelijk Nederlands leren en eerder integreren, wordt de voorinburgering in de asielzoekerscentra geïntensiveerd. De uren taalonderwijs worden verhoogd en  de cursussen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt geïntensiveerd. Voor het (snel) inrichten van tijdelijke onderwijshuisvesting ten behoeve van asielzoekerskinderen in het voortgezet onderwijs stelt het kabinet 16 miljoen euro extra beschikbaar. Al eerder is 135 miljoen uitgetrokken voor en taal- en schakelklassen.

© Nationale Onderwijsgids