Normal_verkeer_verkeersbrigadiers_scholen

Ruim 1.600 leerlingen van middelbare scholen in Zeeland nemen de komende weken deel aan RoadSense. De Zeelandhallen fungeren tot en met 25 september als toneel voor dit programma, dat jongeren bewuster maakt van de risico's in het verkeer. RoadSense is een initiatief van de Mercedes-Benz Driving Academy en wordt georganiseerd in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Dit meldt de provincie Zeeland.

RoadSense is een interactief, educatief programma dat jongeren weerbaarder maakt in het verkeer. RoadSense laat jongeren kritisch stilstaan bij keuzes en beslissingen die anders zonder nadenken worden genomen. Omdat alle deelnemers als onderdeel van RoadSense zelf een keer achter het stuur plaatsnemen, is de ervaring en daarmee het leereffect bijzonder intensief.
 
Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) toont aan dat RoadSense werkt. Zo blijkt dat jongeren zich na het volgen van het programma beter bewust zijn van risico’s in het verkeer. Bovendien levert het programma een positieve bijdrage aan het verantwoordelijkheidsgevoel van deze jongeren.
 
Het RoadSense-programma is een combinatie van kennisoverdracht, praktijkoefeningen en groepsdiscussies. De deelnemers worden aangemoedigd om actief verschillende perspectieven van het verkeer te beleven en te beoordelen, en zo hun eigen verantwoordelijkheid als weggebruiker te vergroten.
 
Tijdens de praktijkoefeningen ervaren ze onder leiding van speciaal getrainde rij-instructeurs op welke wijze ze in de auto veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Daarnaast nemen de leerlingen ook zelf plaats achter het stuur, enerzijds om ook vanuit het perspectief van de bestuurder te ervaren welke rol die in het verkeer heeft.
 
© Nationale Onderwijsgids