Normal_werk_kinderen_papa_vader_peuter_computer

Sinds vandaag is er digitale ondersteuning voor alleenstaande ouders die een studie volgen of dat van plan zijn. De webtool www.studiemetkind.nl geeft inzicht in de regelingen en mogelijkheden om studie te combineren met de zorg voor één of meer kinderen. Dit meldt de Rijksoverheid.

De webtool is gemaakt in opdracht van minister Bussemaker van Onderwijs en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. Op een speciaal ontwikkeld filmpje geven de bewindsvrouwen ieder uitleg aan een jonge moeder hoe de webtool gebruikt kan worden en welke mogelijkheden er genoemd worden om hun studie met de opvoeding te combineren.

Aan de hand van persoonlijke kenmerken die de ouder intikt, geeft de webtool aan welke rechten en plichten er gelden en verwijst het naar instellingen die meer informatie op individueel niveau verstrekken. De webtool vermeldt de regelgeving die met ingang van 2015 geldt voor bijvoorbeeld de bijstand, kindregelingen en studieleenstelsel. Ook wordt aangegeven welke extra ondersteuning alleenstaande ouders bij (onderwijs)instellingen kunnen vragen.

De webtool en het filmpje worden vandaag via de social media kanalen van de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs gelanceerd. Ook organisaties die werken voor alleenstaande ouders krijgen actief informatie over de webtool. Daarnaast wordt de webtool aangeboden aan betrokken stakeholders, zoals ondermeer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De webtool is door beide ministeries ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Steunpunt Studerende Moeders.

© Nationale Onderwijsgids