Normal_kinderen_dansen_ballet_streetdance

De Provincie Noord-Brabant heeft een bedrag van 100.000 beschikbaar gesteld aan het Jeugdcultuurfonds van de regio. Daarvan kunnen ruim vijfhonderd Brabantse kinderen het komende jaar meedoen aan kunstzinnige of culturele activiteiten, zoals muziek- of toneelles. Dit meldt de Provincie Noord-Brabant.

“Wij willen kunst en cultuur dicht bij de mensen brengen. Iedereen in Brabant moet er mee in aanraking kunnen komen. Óók kinderen die in een gezin wonen waar wat minder financiële middelen beschikbaar zijn”, zegt gedeputeerde Brigitte van Haaften van Cultuur en Samenleving. Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt via de gemeenten gezinnen waar geen geld is voor culturele activiteiten. Op gezamenlijk initiatief van het CDA, de PvdA, SP, GroenLinks en D66 stelt de provincie een subsidie beschikbaar voor de komende vier jaar. Per jaar wordt gekeken naar de hoogte van het bedrag.

Voorzitter Jettie Rattink van Jeugdcultuurfonds Brabant reageert enthousiast: “We zijn heel blij met de subsidie van de provincie. Het is een mooie steun in de rug bij de start van het Jeugdcultuurfonds. Niet alleen uit financieel oogpunt, dit is ook een goed signaal naar alle gemeenten. Er zijn in Brabant nog te veel kinderen voor wie het financieel niet mogelijk is om deel te nemen aan een activiteit als tekenen, theater, muziek of dans. Samen met het netwerk van het landelijke Jeugdcultuurfonds en verschillende maatschappelijke partners willen wij daar verandering in brengen. Vorige week sloten wij met de gemeente Moerdijk de eerste overeenkomst. We gaan er van uit dat mede door dit besluit van de provincie meer gemeenten volgen en zo meer kinderen de komende jaren kunnen meedoen”.

© Nationale Onderwijsgids