Goede aansluiting arbeidsmarkt en opleiding beschermt tegen baanverlies

Mbo-gediplomeerden die aangeven dat hun opleiding een goede basis gaf om te starten op de arbeidsmarkt, bleef baanverlies tijdens de coronapandemie significant vaker bespaard. Dat blijkt uit een rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, over de gevolgen van corona voor de arbeidsmarktkansen van mbo-gediplomeerden. Dat meldt het NRO. 

Een goede aansluiting tussen de gevolgde opleiding en arbeidsmarkt beschermde tegen baanverlies tijdens de coronapandemie. Mbo-gediplomeerden die aangeven dat hun opleiding een goede basis gaf om te starten op de arbeidsmarkt, óf die pre-corona een goede match rapporteren tussen de gevolgde opleiding en hun werk –zowel qua niveau als richting, verloren significant minder vaak hun baan als gevolg van deze pandemie.

Coronapandemie 

Het onderzoek toont verder aan dat de negatieve impact op de arbeidsmarktkansen door de coronapandemie vooral een kortetermijneffect is, en op middellange termijn niet meer zichtbaar lijkt te zijn. Mbo-gediplomeerden die tussen 2017 en 2019 een mbo-diploma hebben behaald werden hard getroffen door de coronamaatregelen in 2020. Het jongste cohort, dat in 2019 afstudeerde, werd vergeleken met oudere en meer ervarene cohorten qua arbeidsmarktkansen harder geraakt tijdens de pandemie, maar haalde gedurende het jaar 2021 de twee voorafgaande cohorten duidelijk in.

Jongeren met een mbo-diploma op niveau 1 en 2, jongeren die een afgeronde studie hebben in een sector die door de coronamaatregelen harder is getroffen, alsmede jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond, verloren vaker hun baan dan hun mede-afgestudeerden. Dit geldt voor alle mbo-gediplomeerden, die tussen 2017 en 2019 zijn afgestudeerd, maar hoofdzakelijk voor de meest recent afgestudeerde mbo’ers, die in 2019, enkele maanden voor de uitbraak van de pandemie, hun diploma hebben behaald.

Schoolverlaters van het secundair beroepsonderwijs 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van enquête data over schoolverlaters van het secundair beroepsonderwijs (mbo) die hun diploma haalden in 2016-2017, 2017-2018 of 2018-2019 en anderhalf jaar daarna zijn bevraagd. Hun data is gekoppeld met microdatabestanden over werk en loon van het CBS. Het ROA vergeleek het cohort 2018-2019 dat de arbeidsmarkt betrad aan het begin van corona met de overige cohorten die zich al enige tijd op de arbeidsmarkt begaven toen de pandemie begon.

Door: Nationale Onderwijsgids