Scholen in po en vo gezocht voor onderzoek naar effectiviteit interventies

Heb je interesse om mee te doen aan onderzoek naar de effectiviteit van veelbelovende interventies die de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw leerlingen versterken? Met jouw school of scholen kun je nu bijdragen aan nóg beter inzicht in die effectiviteit. Dat meldt het NRO. 

Er zijn dertien interventies om uit te kiezen, voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Sommige interventies zijn voor (bijna) de hele school, andere voor alleen de onder-, midden- of bovenbouw. Ze richten zich op verschillende aandachtsgebieden, zoals lees- of rekenachterstanden, een positief klassenklimaat, de motorische ontwikkeling, enzovoort.

Achterstanden door corona 

Allemaal zijn het kansrijke aanpakken om de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs werden ze geselecteerd voor deze effectmeting, met oog op het remediëren van achterstanden die door corona zijn ontstaan.

Vragen 

Over de effectiviteit van dergelijke aanpakken is uit onderzoek al best wat bekend - de dertien interventies putten daar ook uit en zijn daarom al als ‘kansrijk’ aangemerkt. Er staan ook nog vragen open, bijvoorbeeld: Wat zijn de korte- en (middel)langetermijneffecten? Wat zijn de werkzame elementen van de interventie: wat maakt een aanpak effectief en hoe kun je dat ook in een andere context toepassen? Welk type leerling heeft het meest baat bij de aanpak? De effectmeting zal zo een rijk beeld opleveren van wát precies effectief is in de aanpak van diverse achterstanden.

Onderzoek 

Er zijn veel scholen nodig voor het onderzoek. Daarom nodigt het NRO scholen voor po en vo uit om hun interesse en voorkeur voor een interventie door te geven

Dit schooljaar worden de voorbereidingen getroffen. In schooljaar 2023-2024 worden de interventies en de effectmeting uitgevoerd. De kosten van de interventie en de begeleiding door de interventieaanbieders  krijgt de school volledig vergoed. Ook ontvang je een financiële vergoeding. Bovenal lever je een bijdrage aan wetenschappelijke kennis, waarmee álle scholen straks inzicht hebben in wat het meest effectief is tegen achterstanden en leervertraging.

Door: Nationale Onderwijsgids