'Arbeidsongeschiktheidsverzekering moet beter geregeld voor personeel'

Alle werknemers in het onderwijs moeten een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen. De AOb eist van schoolbestuurders dat ze dit voor 1 oktober van dit jaar geregeld hebben. Dat meldt de AOb. 

Het kabinet wil graag dat alle scholen, tijdens een nieuwe coronagolf, open blijven. Daarom vindt de AOb dat het kabinet ook om deze maatregel vraagt. AOb-voorzitter Tamar van Gelder schrijft dat in een brief naar de Tweede Kamer. “Het 100 procent uitsluiten van alle risico’s is niet mogelijk.”

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Onderwijspersoneel dat ondanks alle maatregelen, zoals ventilatie, toch langdurig of zelfs blijvend ziek raakt, moet gecompenseerd worden. De AOb wil dat alle werknemers in de onderwijssector, van het primair onderwijs tot aan het wetenschappelijk onderwijs, een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen. Dit heeft een IPAP Compleet. 

Langdurige covid 

Afgelopen februari opende de AOb samen met de FNV een meldpunt long covid. Ze vroegen onderwijspersoneel met langdurige coronaklachten zich te melden. Binnen korte tijd waren er al 1200 meldingen van leraren en ondersteunend personeel. Er bleken relatief veel jonge mensen te lijden aan langdurige covid. 30 procent van de melders was tussen de 26 en 40 jaar oud. 

Nieuwe coronastrategie 

Vorige week maakte het kabinet de nieuwe coronastrategie bekend. Onderwijsinstellingen liggen volgens minister Kuipers ‘onderop de stapel’ als het gaat om het treffen van maatregelen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk